De de tarieven per september 2017 zijn als volgt:

65 euro per maand, van september tot en met augustus: elke week een half uur les, vakanties zoals in het basis en voortgezet onderwijs. gemiddeld aantal lessen per jaar is 38

Zijn er 2 in hetzelfde gezin die lesnemen dan krijg je gezinskorting en is het tarief 120 euro voor 2 leerlingen.

Bij 3 leerlingen uit hetzelfde gezin 175 euro

 

De opzegtermijn is 2 maanden

Als de leerling een les afzegd wordt deze in principe niet ingehaald,

de docent mag 3 keer per jaar door ziekte of andere redenen afwezig zijn (dit gebeurt in de praktijk zelden).

Copyright © 2013 Pianist Han Schokker